وروستۍ ترانې

د میني تنده / الحاج ملا فقیر محمد درویش

Read More »

د غزا توري / صالح محمد نظامي

Read More »

دامیدونو جوهر / قاري محمد ابراهیم شیرازي

Read More »

د فتحو لمر/ مولوي محمد طاهر بهار

Read More »

تجلی / حافظ فرمان الله فرمان

Read More »

د فکر پلوشې/ جواس سودایي

Read More »

د افتخار منار / مولوي اختر محمد بهار مستغفر

Read More »

بدري فرښتې / قاري ارشاد الله عقابي

Read More »

د وینو پسرلی / مولوي نصرت الله نصرت

Read More »

فاتح لښکر/ الحاج ملافقیر محمد درویش

Read More »