بېلابيلي ترانې

د غزا توري / صالح محمد نظامي

Read More »

دامیدونو جوهر / قاري محمد ابراهیم شیرازي

Read More »

د فتحو لمر/ مولوي محمد طاهر بهار

Read More »

بدري فرښتې / قاري ارشاد الله عقابي

Read More »

د وینو پسرلی / مولوي نصرت الله نصرت

Read More »

مفتاح الجهاد / مولوي نقیب الله زاهد

Read More »

د هیلو سهار/ مولوي عبدالعزیز عزیزي

Read More »

د عظمت یادګار/ مولوي بسم الله حیدري جان

Read More »

مات غرور / مولوي نور محمد شاکر

Read More »

کاروان عشق/ حافظ فرمان الله فرمان

Read More »